Legend
den momentana lasten är mindre än den maximala lasten
den momentana lasten börjar närma sig den maximala lasten
den momentana lasten har överskridit den maximala lasten